Korek zbiornika paliwa

Korek zbiornika paliwa. Identyczne korki występowały także w późniejszych modelach Iży. Zawiera miarkę oleju o pojemności 100ml, ułatwiającą przygotowanie mieszanki o właściwych proporcjach.

Wytłoczony napis informuje, że jedną jednostkę oleju należy zmieszać z 2,5 litrami etyliny. Otrzyma się wówczas mieszankę o proporcjach 1:25, czyli zalecanych przez producenta podczas normalnej eksploatacji motocykla.

Made with Namu6