Opaska błotnika przedniego

Istniały dwie wersje mocowania błotnika przedniego. W wersji starszej,  błotnik mocowany był do lagi za pomocą opasek. Lagi były gładkie, a własciwe położenie opaski ustalało się blokując opaskę dwoma śrubami M7x1.

Opaska była wykonana z jednego paska blachy o grubości 3mm. Uważny obserwator zauważy, że dwa otwory mocujące błotnik nie są równoległe do osi lag zawieszenia.

Widać również, że samo mocowanie nie jest symetryczne. przesunięcie od osi wynosi ok. 8mm.

Wykonane pomiaru średnicy po zaciśnięciu wskazuje, że ucho błotnika było zaciskane między blachami opasek. Świadczą o tym również ślady śrub i nakrętek z obu stron otworów w opasce.

Made with Namu6